Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 7 năm 2023
15
06:18:54
Thứ bảy
Tháng 5 (Đủ)
28
Tiểu Thử
6 (9)
Năm: Quý Mão Tháng: Mậu Ngọ
Ngày: Giáp Tuất
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Thiên đức, Nguyệt đức, Bất tương, Yếu an, Thanh long
Sao hung: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Thổ phù
Nên: Cúng tế, động thổ, đổ mái, an táng, cải táng
* Tam hợp: Dần, Ngọ
* Lục hợp: Mão
* Hình: Sửu, Mùi
* Xung: Thìn
* Hại: Dậu
9 4 2
1 8 6
5 3 7
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục
Phệ Hạp Đỉnh Vị Tế Lữ Tấn Đại Hữu Khuê Ly Phệ Hạp Đỉnh Vị Tế Lữ
    Tháng 7 năm 2023    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
14/5
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
1/6
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội