Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 7 năm 2022
15
05:04:06
Thứ Sáu
Tháng 6 (Đủ)
17
Tiểu Thử
6 (9)
Năm: Nhâm Dần Tháng: Đinh Mùi
Ngày: Kỷ Tỵ
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Tứ tương, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Phúc sinh, Ngọc đường
Sao hung: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Trùng nhật, Phục nhật
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái
* Tam hợp: Dậu, Sửu
* Lục hợp: Thân
* Hình: Dần, Thân
* Xung: Hợi
* Hại: Dần
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 7 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
3/6
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1/7
30
2
31
3

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội